Quizz - výtvarná a vědomostní soutěž

Součástí Dnů Frankofonie je tradičně výtvarná a vědomostní soutěž určená pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují francouzskému jazyku a reáliím frankofonních zemí. Studenti středních a žáci základních škol se mohou soutěže zúčastnit tím, že výtvarně zpracují alespoň tři „z deseti slov Frankofonie“ vyhlašovaných centrálou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže.

Pro soutěž Frankofonie 2017 byly vyhlášeny následující výrazy : avatar, canular, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage , pirate, émoticône, télésnober.

Pro letošní ročník došlo po dohodě hlavních organizátorů ke změně podmínek výtvarné a vědomostní soutěže. Prosíme všechny případné soutěžící, aby věnovali pozornost zadání nových podmínek soutěže v přiloženém souboru. Elektronické formuláře pro přihlašování žáků a studentů do soutěže a odkaz na soutěžní kvíz pro studenty středních škol je aktivní od 1. února 2017 na stránkách Ministerstva zahraničních věcí..

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 21. března 2017 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí, za přítomnosti výherců, kterým budou předány diplomy a ceny.

Kontakt :
Odbor veřejné diplomacie, Klára Baizová, tel. 224 182 358,
e-mail : klara_baizova@mzv.cz