Výstava Fotografií : Julie Hrnčířová - Těkavé Očí

Julie Hrnčířová je mladá česko-francouzská fotografka. Život v pohybu
plný cestování je inspirací pro sérii portrétů, které nám umělkyně představí.
Zobrazené postavy jsou pro ni sochami zasazenými do prostředí města,
které umožňují zastavit čas ve chvílích klidu a zachytit jejich jemná a
pomíjivá gesta.

18h00 Kavárna Široko
Vstup zdarma