Quizz

Součástí Dnů Frankofonie je tradičně výtvarná a vědomostní soutěž určená pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují francouzskému jazyku a reáliím frankofonních zemí. Studenti středních a žáci základních škol se mohou soutěže zúčastnit tím, že výtvarně zpracují alespoň tři „z deseti slov Frankofonie pro rok 2016“ vyhlašovaných centrálou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži. Pro rok 2016 jsou slova následující :

Chafouin (Francie), Fada (Francie), Poudrerie (Kanada-Québec), Dépanneur (Kanada- Québec), Lumerotte (Belgie), Dracher (Belgie), Ristrette (Švýcarsko), Vigousse (Švýcarsko), Tap-tap (Haiti), Champagné (Kongo)

Do soutěže bude možné zaslat nejen kresby a malby (ve formátu maximálně A3), ale také fotografie, CD nebo DVD. Studenti středních škol ve věku od 15 do 19 let kromě výtvarné práce vyplňují vědomostní kvíz, viz informace níže. Organizátory soutěže a jejího vyhodnocení jsou Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Francouzským institutem v Praze.

Vědomostní kvíz bude zveřejněn on-line na webových stránkách MZV https://e.mzv.cz/Aplikace/extranet/franphon.nsf/Questionnaire/?OpenForm ode dne 1. února 2016 a bude ukončen 29. února 2016 v 16 hod.

Výtvarné práce je nutné odeslat nejpozději dnem 26. února 2016 na adresu :

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor veřejné diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Každá práce musí být podepsána, opatřena jménem a příjmením autora, jeho datem narození, jménem vyučujícího a přesnou adresou školy, včetně e-mailového a telefonního kontaktu. Obálka musí být označena „Soutěž Frankofonie 2016“.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 21. března 2016 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí, za přítomnosti výherců, kterým budou předány diplomy a ceny.

Kontakt :

Odbor veřejné diplomacie, Klára Baizová, tel. 224 182 358,
e-mail : klara_baizova@mzv.cz